Wtorek, 24.10.2017, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Czy ulica Bolesława Chrobrego zostanie "schetynówką"?

  • 10.02.2017, 10:44 (aktualizacja 10.02.2017 11:01)
  • slawomir_szeliga
Czy ulica Bolesława Chrobrego zostanie "schetynówką"?
W dniu 17 stycznia 2017 roku zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Miasto Inowrocław przewiduje przeprowadzić w 2017 roku. W I kwartale zaplanowano wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego /w zakresie wykonania dywanika asfaltowego/. Orientacyjna wartość zamówienia usługi to kwota 30 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 nie ma przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Nie ma również zadań przewidzianych do aplikowania o dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W związku z tym 25 stycznia 2017 roku wystąpiłem z wnioskiem do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości uzyskania 50% dofinansowania z tego źródła dla ww. inwestycji drogowej na osiedlu Solno.

Ulica Bolesława Chrobrego pełni funkcję drogi "ponadlokalnej" w układzie komunikacyjnym miasta. Jest głównym traktem w tej części
osiedla Solno i łączy dwie /wylotowe z miasta/ drogi powiatowe. Poprzez ulicę Marulewską i Szymborską Miasto Inowrocław łączy się z
terenami wiejskimi /Marulewy, Miechowice/. Na osiedlu Solno nie ma wielu instytucji publicznych istotnych dla lokalnej społeczności.
Dostępność komunikacyjna dla mieszkańców do ośrodków kultury, zdrowia, aptek, szkół czy przedszkoli, zlokalizowanych na sąsiednim osiedlu, jest związana z korzystaniem z ulicy Bolesława Chrobrego. Po zakończeniu inwestycji drogowej na ulicy Kasztanowej nowe zadanie byłoby kolejnym odcinkiem w ciągu komunikacyjnym z najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią osiedla mieszkaniowego /poprzez Jesionową/. Przy ulicy znajdują się miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. "Ponadlokalność" drogi stwarza szansę na współpracę w zakresie dofinansowania przez Powiat Inowrocławski.

2 lutego 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia ukazało się ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej /w załączeniu/. Przedmiotem zamówienia jest m.in. ułożenie nawierzchni bitumicznej ulicy Bolesława Chrobrego na osiedlu Solno. W zakres projektu wchodzi również regulacja i wymiana krawężników, wymiana progów zwalniających na progi z kostki betonowej i opracowanie projektu organizacji ruchu. Termin składania ofert: 13 lutego 2017 roku, godz. 10.00.

6 lutego 2017 roku otrzymałem odpowiedź z ratusza. Autor e-maila "podziela moje zdanie, że ulica ta jest ważna dla mieszkańców osiedla Solno". Stwierdził jednocześnie, że "znając kryteria przyznawania dofinansowania ma ona małe szanse na uzyskanie wymaganej liczby punktów" i "przedstawił "symulację oceny ewentualnego wniosku opartą o ocenę pobliskiej ulicy Górniczej".

Z urzędowej analizy wynika, że "inwestycja może liczyć na 19 punktów na 40 możliwych". Przypomniano również, że "w roku 2016 ostatnie zadanie, które otrzymało dofinansowanie uzyskało ocenę 27,33 pkt". "Zapomniano" dodać, że informacja dotyczy listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji przed postępowaniem przetargowym u wnioskodawców. Oszczędności przetargowe oraz rezygnacje samorządów z realizacji zadań powodowały w minionych latach uzupełnienie tej listy o kolejne wnioski z niższą oceną. W ramach naboru w 2015 roku do dofinansowania zostało zakwalifikowanych ostatecznie 36 gminnych zadań drogowych, a trzy ostatnie otrzymały po 20 pkt!

W związku z tym uważam, że warto powalczyć o dotację z budżetu państwa na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego.

Nie podzielam również opinii, że "nie ma możliwości uzyskania dodatkowych punktów poza tymi, które zostały określone" i "wątpliwe
jest uzyskanie wsparcia Powiatu Inowrocławskiego w wysokości umożliwiającej uzyskanie punktów". Za partnerski udział w realizacji
zadania można otrzymać maksymalnie 5 pkt. W urzędowej analizie nie uwzględniono żadnego. Ze swojej strony deklaruję obywatelski wniosek w tej sprawie do Starosty Inowrocławskiego. Mam wrażenie, że istnieje również szansa na wspólną, ponadpartyjną interpelację radnych powiatowych z tego okręgu wyborczego, aby zrealizować tę inwestycję w kolejnym roku budżetowym w ramach partnerstwa z Powiatem Inowrocławskim.

Autor analizy przyznaje, że "Miasto Inowrocław w celu uzyskania punktów dla ulicy Górniczej" stosowało argumentację, na jaką
powoływałem się w swoim piśmie oceniając ponadlokalny charakter ulicy Bolesława Chrobrego, ale "niestety podkryteria są jasno określone i żadna droga w mieście ich nie spełni". Nie poinformowano mnie, czy Miasto Inowrocław zgłosiło zastrzeżenia, do których miało prawo jako wnioskodawca i odwołało się od oceny komisji oceniającej wnioski... Nie wszystkie zastrzeżenia są uwzględniane, ale zawsze warto skorzystać z tej szansy. Czasem skutkuje to kolejnymi przyznanymi punktami i przesunięciem się wyżej na liście rankingowej.

Podtrzymuję swoją ocenę, że ulica Bolesława Chrobrego zapewnia dostępność komunikacyjną dla mieszkańców osiedla Solno do zakładów opieki zdrowotnej, szkół, przedszkoli, instytucji kultury czy kościoła, które są zlokalizowane na osiedlu Piastowskim.

Ze względu na to, że ulica jest drogą do szkoły warto rozważyć wykonanie przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem oraz ścieżki
rowerowej, które również podwyższą ocenę wniosku zwiększając szansę na uzyskanie dofinansowania. Tym bardziej, że modernizacja przyszkolnych ulic /Kasztanowej i Jana III Sobieskiego/ zwiększyła bezpieczeństwo uczniów korzystających z rowerów, a ulica Bolesława Chrobrego jest przedłużeniem ww. traktów komunikacyjnych. Stąd mój wniosek w okresie, gdy w ratuszu są podejmowane decyzje dotyczące dokumentacji projektowej, które określą parametry techniczne i standard planowanej do przebudowy drogi. Za "kryterium techniczne" można uzyskać najwięcej punktów w ramach rządowego programu.

Zdaję sobie sprawę z wielu przesłanek do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji drogowej / ograniczone środki własne, konieczność
realizacji innych zadań /reforma oświaty/ czy rywalizacja projektów /propozycji/ inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym/. Tym bardziej znaczenia nabiera rozważenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych  na realizację przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego.

Mam wrażenie, że wszystkim nam zależy na zmianie oblicza drogi zgodnie z oczekiwaniami jej użytkowników. Z pewnością mieszkańcy
osiedla Solno będą bardziej zadowoleni z przebudowy o wyższym standardzie.

slawomir_szeliga
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Sławomir Szeliga
Sławomir Szeliga 19.02.2017, 20:16
Podzielam pogląd, że "jakoś" nie zawsze oznacza jakość edytorską... Jakoś nie podzielam tęsknoty "jag" za papierem toaletowym z czasów PRL. Długość bloga jest pochodną podjętych "rozważań". Zachęcam do lektury w odcinkach. Układają się w "zgrabny kanał". Witam w gronie czytelników i gratuluję wytrwałości ????
jag
jag 18.02.2017, 21:28
Panie, przyłóż się do tego bloga, bo tekst jest wyedytowany tak jakbyś w go w WC pisał.
No a treść długością przypomina w sumie papier toaletowy, jakoś rozważań nawet wskazuje na papier z czasów PRL.
Wszystko więc układa się w zgrabny kanał.

Pozostałe

Advertisement