Wtorek, 24.10.2017, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Mieszkańcy informują – urzędnicy starają się zrealizować

  • 28.02.2017, 12:20
  • A.M., UM
Mieszkańcy informują – urzędnicy starają się zrealizować
Cztery spotkania, każde trwało ponad trzy godziny. Mieszkańcy uczestniczyli liczniej niż w ubiegłym roku. Tematów do rozmów nie brakowało, a wśród nich te najważniejsze – wielomilionowe inwestycje planowane do wykonania przy wsparciu unijnym, ale też te drobne prace (choć też istotne, jak np. remonty chodników, budowa oświetlenia).

Tak w skrócie można podsumować ubiegłotygodniowe spotkania Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy z mieszkańcami czterech osiedli: Uzdrowiskowego, Piastowskiego, Starego Miasta i Solna.

Zanim jednak była okazja do dyskusji, najpierw do dyspozycji mieszkańców w sprawach indywidualnych, byli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Inowrocławia oraz jednostek miejskich i policji.

Zgodnie z zasadą: mieszkańcy informują – urzędnicy starają się zrealizować, spotkania z prezydentem rozpoczynały się od sprawozdania z realizacji tych kwestii, które inowrocławianie zgłosili podczas ubiegłorocznych rozmów. Jak się okazało, niemal wszystko udało się wykonać zgodnie z propozycjami mieszkańców. Tam, gdzie nie było to możliwe, informowano o przyczynach, proponowano inne rozwiązania.

Przebudowa ul. Magazynowej przy wsparciu unijnym

Wśród tematów ogólnomiejskich, wiele miejsca poświęcono podczas każdego ze spotkań, stworzonej przez miasto koncepcji remontu placu przed dworcem PKP oraz przebudowie ul. Magazynowej wraz z powstaniem tunelu łączącego z dworcem oraz stworzeniem parkingu na ponad 100 samochodów (wraz z oświetleniem ledowym, monitoringiem). Będzie winda dla osób niepełnosprawnych. – Mając wstępną deklarację ze strony marszałka województwa o pozyskaniu wsparcia unijnego w wysokości 85% wartości zadania (ok. 7-8 mln zł), zdecydowaliśmy się zaplanować tę inwestycję – mówił prezydent Ryszard Brejza. Aby w ogóle było możliwe ubieganie się o wsparcie unijne, konieczna okazała się zmiana kategorii ul. Magazynowej na drogę wojewódzką, co udało się zrealizować. Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest w dużej mierze od terminów przekazania gruntów przez spółki PKP. Prezydent informował, iż o ile w przypadku ul. Magazynowej (po przekształceniu jej w drogę o kategorii wojewódzkiej) jest możliwość ubiegania się o wsparcie unijne, to w przypadku np. ulic osiedlowych, już o takie dofinansowanie nie można się starać.

Kolejne nowoczesne i ekologiczne autobusy

Prawdopodobnie w przyszłym roku na ulice Inowrocławia wyjedzie 16 nowych, ekologicznych autobusów. Miasto planuje pozyskać na ten cel środki w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ten sposób Inowrocław stanie się pierwszym w Polsce miastem średniej wielkości, po ulicach którego będą jeździły wyłącznie nowoczesne, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej. Mają powstać również cztery stacje doładowania, a jeśli uda się uzyskać oszczędności, to być może uda się także wymienić część wiat przystankowych.

Natomiast od 11 czerwca br. PKP planuje, iż na stacji Inowrocław Rąbinek będą zatrzymywały się pociągi łączące Inowrocław z Warszawą. Miasto w związku z tym zadeklarowało oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od al. 800-lecia Inowrocławia do ul. Budowlanej oraz wykonanie parkingu tymczasowego na ok. 10 samochodów oraz uruchomienie dodatkowych kursów autobusów miejskich.

Podczas spotkań omawiano kwestię zmian w oświatę, związanych z likwidacją w całym kraju gimnazjów. W Inowrocławiu w budynkach, w których obecnie uczą się gimnazjaliści, powstaną szkoły podstawowe. I tak, Gimnazjum nr 1 to będzie SP nr 1, Gimnazjum nr 2 – SP nr 5, Gimnazjum nr 3 – SP nr 8 i Gimnazjum nr 4 – SP nr 14. Zmiany obejmą też Gimnazjum nr 4 i Szkołę Podstawową nr 6. – Po wielu konsultacjach z rodzicami, nauczycielami wybraliśmy te rozwiązania, które są najlepsze dla uczniów. Nawet jeśli będzie to miasto więcej kosztowało. Uważamy, że najważniejsze są dzieci i młodzież – podsumował prezydent.

Osiedle Uzdrowiskowe – mnóstwo tematów do rozmów

Tematem, który dotyczy nie tylko Osiedla Uzdrowiskowego (ale właśnie podczas tego spotkania został poruszony) była kwestia oświetlenia, w szczególności przejść dla pieszych. – Tam, gdzie możemy budujemy oświetlenie ledowe. Robimy to przy okazji remontów ulic. Jeśli remontujemy ulicę i jest taka możliwość, to staramy się także montować własne słupy i w ten sposób zmniejszać koszty. Przygotowujemy się także do udziału w projektach unijnych przewidujących do 2020 r. wymianę oświetlenia przy drogach podległych miastu. Możliwe jest uzyskanie 85 % pokrycia kosztów – informował Prezydent Inowrocławia. Z kolei Stanisław Kowalewski, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w hali widowiskowo-sportowej odpowiadał na pytania dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rewitalizację sieci wodociągowej. – Z pierwszego rozdania środków unijnych niestety nie mogliśmy skorzystać, ponieważ były to pieniądze przeznaczone głównie na system kanalizacyjny a nie sieć. W drugim rozdaniu już się warunki zmieniły i jak najbardziej zamierzamy ubiegać się o te środki. W kontekście pozyskiwania środków unijnych na inwestycje realizowane w Inowrocławiu, prezydent zwrócił też uwagę jak wiele zadań (w tym w infrastrukturę) właśnie dzięki temu wsparciu udało się w mieście przez ostatnie lata dokonać. – Mieliśmy wybór: albo nie korzystamy ze wsparcia unijnego, albo bierzemy kredyt i mamy inwestycję za np. 30% jej wartości, bo resztę pozyskujemy z UE. My wybraliśmy rozwój miasta i dziś wiemy, że to była dobra decyzja – podkreślił Ryszard Brejza.  Jak wynika z danych przedstawionych podczas spotkania w styczniu 2017 r. zadłużenie miasta (w stosunku do dochodów) to ok. 30%. Dla porównania w 2002 r. to było 50%. Mieszkańców interesowały plany inwestycyjne na 2017 r. W budżecie miasta na ten rok zagwarantowano środki na: budowę łącznika między ulicami: Kruczkowskiego i Weyssenhoffa, oświetlenie drogi równoległej do Armii Krajowej (za budynkami ul. Armii Krajowej 12 i 16), przebudowę ul. Krzymińskiego, przebudowę drogi wewnętrznej (wraz z miejscami parkingowymi) równoległej do ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Ludwika Błażka do ul. Emilii Plater, opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ul. Kusocińskiego, opracowanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Szarych Szeregów, projekt i oświetlenie odcinka ul. Rąbińskiej, projekt i oświetlenie terenu przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 15 i Alejach Kopernika 4, remont chodnika ul. Broniewskiego, remont nawierzchni jezdni asfaltowej ul. Daszyńskiego (na odcinku od ul. Narutowicza do garaży), projekt przebudowy zatoki parkingowej w ul. Armii Krajowej i ul. Wachowiaka (realizacja uzależniona od posiadanych środków na rozbudowę parkingów). Przy ul. Armii Krajowej zainstalowane zostaną dwa nowe urządzenia do siłowni terenowej.

Osiedle Piastowskie – remont ul. Długiej za jedynie 15% wartości prac

Staramy się o środki unijne. Jeśli to się uda, to przebudujemy ul. Długą zgodnie z wariantem maksymalnym – tj. od ul. Szymborskiej do ul. Toruńskiej, a zapłacimy jedynie 15% wartości zadania, czyli ok. 2 mln zł. W przypadku braku wsparcia unijnego, będziemy realizowali tę inwestycję, ale od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej – informował podczas spotkania w gimnazjum nr 3 z mieszkańcami Osiedla Piastowskiego, Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Poza tym prezydent zapowiedział także m.in. przygotowanie projektu przebudowy alejek parkowych na Piastowskim III, remont nawierzchni pierwszego w naszym mieście boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz przebudowę ul. Jagiełły (planowane jest m.in. utrzymanie ruchu dwukierunkowego, wraz z przebudową ulicy przybędzie także miejsc parkingowych – dyskusja dotyczyła m.in. tego czy należy umożliwić parkowanie równoległe, czy pod kątem, w jakim zakresie konieczna będzie wycinka drzew). Jeśli uda się uzyskać oszczędności, to planowana jest inwestycja przy ul. Dąbrówki (m.in. jezdnia i chodnik). Mieszkańcy sygnalizowali konieczność wybudowania niewielkiego fragmentu chodnika na Piastowskim III, potrzebę zwiększenia pieszych patroli straży miejskiej i policji. Mówiono o bezdomnych, dla których (jeśli tylko zechcą i zgadzają się żyć w trzeźwości) miasto dofinansowuje działanie schroniska i zapewnia ciepłe posiłki. Poruszono kwestie dotyczące zasad gospodarowania odpadami, w tym opłat. Nie brakowało pytań dotyczących kursów autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Osiedle Stare Miasto – inwestycje warte 14 mln zł

W wypełnionym do ostatniego miejsca klubie „Kopernik” rozmawiano przede wszystkim o planowanych inwestycjach. - Aż 14 mln zł kosztować będą inwestycje, które chcielibyśmy zrealizować pozyskując aż 85% dofinansowania ze środków unijnych. Warunkiem jest uzyskanie tego wsparcia – zapowiedział prezydent Ryszard Brejza. A jakie to będą inwestycje? Przede wszystkim uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ulic: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna i Przypadek. Jak podkreślił prezydent, w przypadku braku możliwości pozyskania na ten cel środków unijnych, inwestycje te również będą planowane do realizacji, ale z rozłożeniem rozpoczęcia ich wykonania na kolejne lata. Wśród pozostałych prac zaplanowanych na Starym Mieście warto wymienić m.in. projekt tymczasowego utwardzenia ulic: Droga do Lotniska, Ikara, Dedala, Śliwaka, Rakoczego, Dankowskiego, Radosnej, Szczęśliwej i odcinka ul. Szybowcowej (i po zakończeniu prac kanalizacyjnych wykonanie tej inwestycji), projekt przebudowy nawierzchni Skweru Andrzeja Szwajkerta, projekt oświetlenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. NMP 19 i Toruńskiej 30 oraz drogi dojazdowej do budynku przy ul. Toruńskiej 30, remont chodników przy ulicach: Zientarskiego, Mała Andrzeja i 6 Stycznia, remont jezdni ul. Kilińskiego, budowa chodnika przy ul. Kurka (do SP nr 16). Planowane jest również wykonanie dokumentacji (realizacja w ciągu 3 lat) przebudowy ul. Błonie oraz łącznika od ul. Toruńskiej do ul. Długiej. Podczas spotkania zachęcano do zgłaszania propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2022, obejmującego m.in. Stare Miasto.

Nie brakowało słów również podziękowań: - Kocham moje miasto. Pod koniec ubiegłego roku przyjechała do mnie rodzina i byli oczarowani Solankami. A jako kibic Noteci, serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za wspieranie koszykówki.

Osiedle Solno – ulice: Kasztanowa, Stefana Batorego i Jana III sobieskiego

Przypomniano o niedawno zakończonych inwestycjach, w tym przede wszystkim remoncie ul. Kasztanowej, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Wśród propozycji zgłaszanych do realizacji w 2017 r. warto wymienić m.in. remont nawierzchni ul. Ranusa zniszczonej, jak sygnalizowali mieszkańcy, w związku z budową przez inwestora prywatnego budynków wielorodzinnych w pobliżu tej ulicy. Mieszkańcy uzyskali zapewnienie, że w miejsce wycięcia kasztanowców przy ul. Kasztanowej, dokonane zostaną nowe nasadzenia. Zgłoszono potrzebę uzupełnienie oświetlenia ul. Wrzosowej, w pobliżu ul. Brzechwy ma powstać droga tymczasowa. W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano:  budowę oświetlenia ul. Aleksandra Fredry,  budowę ul. Kościelskiego,  projekt oświetlenia odgałęzienia ul. Knasta w kierunku ul. Nowej,  nakładkę na nawierzchnię ul. Chrobrego.

Wydano ponad dwieście „Kopert Życia”

Podczas spotkań kilkadziesiąt osób pobrało wnioski o wydanie Karty Inowrocławianina (posiadając kartę można korzystać ze zniżek – na razie głównie w instytucjach oraz obiektach miejskich; szczegółowe informacje, w tym wnioski można uzyskać np. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia). Wydano ponad dwieście tzw. Kopert Życia (akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, czy danych osobowych. To tam sięgną lekarze i ratownicy, gdy konieczna będzie ich interwencja w domu właściciela koperty; przypominamy – „Koperty Życia” cały czas można bezpłatnie pobierać np. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia). Dla mieszkańców przygotowano także nowe wydawnictwo „Ile kosztuje miasto?” Przedstawia ono w przystępny sposób, na grafikach i obrazkach to, co składa się na budżet Inowrocławia. Przypominano również o systemie SISMS umożliwiającym otrzymywanie wiadomości np. o planowanych wydarzeniach kulturalnych, ale także o takich zagrożeniach jak gwałtowane ulewy itp.

 

A.M., UM
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe

Advertisement