Wtorek, 24.10.2017, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Sławomir Szeliga rozpoczął kampanię wybrczą

  • 7.05.2017, 13:31
  • AM.
Sławomir Szeliga rozpoczął kampanię wybrczą
W szczególnym dniu dla tegorocznych maturzystów, którym życzę zdania egzaminu dojrzałości, rozpocząłem kampanię wyborczą do miejskiego samorządu na ulicy Przypadek w Inowrocławiu. Na okolicznych drogach można było dzisiaj zanucić deszczową piosenkę przeskakując kałuże wody gromadzącej się w ubytkach jezdni i chodników.

Inauguracja mojej kampanii miała również muzyczny akcent. Swojego poparcia udzielił mi pan Tadeusz Bugajak - wybitny nauczyciel i wychowawca uzdolnionej młodzieży, którego akordeoniści zdobywają ogólnopolskie          i międzynarodowe laury. Jako mieszkaniec ulicy Przypadek stwierdził, że warto powierzyć mi społeczny nadzór nad modernizacją lokalnych dróg oddając          na mnie swój głos w wyborach do Rady Miejskiej Inowrocławia. Nawiązał          do swoich obserwacji /i innych osób/ dotyczących moich starań o zmianę oblicza i bezpieczny przebieg inwestycji na ulicach w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 11. Jest tam częstym gościem odbierając swoje wnuki            po zajęciach szkolnych.

Chciałbym podkreślić, że pan Tadeusz Bugajak nie jest moim krewnym i nie występują między nami żadne zależności służbowe!

Mieszkańcy Starego Miasta, Młyńskiej, Poprzecznej, Przypadek czy Plebanka również oczekują na przebudowę swoich ulic. Jesteśmy  w przededniu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia 21 kwietnia tego roku skierowałem do ratusza pytania o termin spotkania, na którym zostanie przedstawiona ostateczna lista projektów oraz termin konsultacji społecznych projektu programu rewitalizacji, który Miasto planuje przedłożyć w maju br. do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiana oblicza dróg stanowi priorytet mojego programu wyborczego, ale kandydat na radnego winien przedstawić wyborcom nie tylko propozycje programowe, lecz również dotychczasowe osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Ulica Przypadek łączy się z ulicą Karola Marcinkowskiego. Jeszcze trzy lata temu wyglądała podobnie jak inne drogi w okolicy. W 2013 roku jako radny powiatowy wystąpiłem z interpelacją w sprawie przebudowy ulicy Karola Marcinkowskiego. W budżecie powiatu na 2014 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 1,5 mln zł. Planowany pierwotnie zakres robót rozszerzono, aby zlikwidować uciążliwości dla mieszkańców ulicy związane z zalewaniem ich posesji. Jesienią 2014 roku drogowcy zakończyli swoje prace i opuścili plac budowy. Na każdym etapie realizacji inwestycji starałem się monitorować przebudowę drogi. Jako dziennikarz obywatelski informowałem o tym w swoich publikacjach, reagując na komentarze mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

Na wniosek internautów zainteresowałem się również uciążliwym dla użytkowników drogi odcinkiem ulicy Orłowskiej, który został wyremontowany przez samorząd powiatowy. Ta interwencja również okazała się skuteczna!

Drugi ważny punkt mojego programu wyborczego to budowa placu zabaw dla dzieci. Takie miejsca dla milusińskich znajdują się przy ulicy Piotra Bartoszcze oraz Stare Miasto, ale mieszkańcy Inowrocławia zapewne pamiętają lokalizację  Ogródka Jordanowskiego. I nie jest to jedyny powód, aby również     w tej części miasta powstał kolejny plac zabaw dla dzieci.

O innych moich propozycjach programowych poinformuję w kolejnych odsłonach kampanii wyborczej...

Sławomir Kazimierz Szeliga

kandydat na radnego

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

NASZE MIASTO INOWROCŁAW  

 

Tekst przygotowany przez kandydata na radnego

AM.

Zdjęcia (4)

Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (12)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mis
Mis 13.05.2017, 22:19
Mis widzi i wie, że podgladanie i podbieranie cudzych tematow to plagiat ha ha ha
Sławomir Kazimierz Szeliga
Sławomir Kazimierz Szeliga 11.05.2017, 22:51
W sprawie statusu prawnego ulicy Orłowskiej, zarządzania drogą oraz podjętych działań w celu przekazania ulicy do zasobu dróg zarządzanych przez Miasto występowałem dwukrotnie do Zarządu Powiatu jako radny powiatowy /21.06.2013r., 6.09.2013r./. Zamierzam podjąć ten temat jako radny miejski jeśli taka będzie wola wyborców. Pozdrawiam!
Sławomir Kazimierz Szeliga
Sławomir Kazimierz Szeliga 11.05.2017, 22:36
Interpelację w sprawie przebudowy ulicy Karola Marcinkowskiego złożyłem 23 sierpnia 2013 roku. Stosowną uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację tej inwestycji drogowej podjęli radni powiatowi w grudniu 2013 roku. Podobna sekwencja zdarzeń dotyczyła mojej interwencji w sprawie remontu odcinka ulicy Orłowskiej. Najpierw była moja interpelacja, a potem decyzja o wykonaniu robót. Być może w innych samorządach kolejność bywa odwrotna...
dociekliwy
dociekliwy 11.05.2017, 19:51
Prośba do Pana Sławomira Szeligi aby podjął się wyegzekwowania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 kwietnia 2013 roku sygn. akt 1942/11 w spr. skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury. NSA w uzasadnieniu wskazał, że ulica Orłowska nie mogła stać się drogą kategorii powiatowej, bowiem na 31 grudnia 1998 roku, kiedy powstały powiaty droga ta nie była w wykazie dróg wojewódzkich. Tak na dobrą sprawę ulica ta nie ma nawet statusu drogi publicznej a jest właściwie drogą wewnętrzną miejską.
Miś
Miś 11.05.2017, 17:19
Interpelacje, które dublują wcześniej opracowane plany inwestycyjne to pospolite plagiaty ha ha ha.
Sławomir Kazimierz Szeliga
Sławomir Kazimierz Szeliga 11.05.2017, 09:25
Moje interpelacje i zapytania w sprawie ulicy Karola Marcinkowskiego oraz Orłowskiej są udokumentowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego.

Mój e-mail z 21 kwietnia br. w sprawie terminów spotkań i konsultacji społecznych ostatecznej listy projektów oraz projektu programu rewitalizacji z pewnością znajduje się w ewidencji korespondencji przychodzącej Urzędu Miasta Inowrocławia.
Ja
Ja 10.05.2017, 23:10
Widac, że plagiat u pana to chleb powszedni. Brawo.????
Takim kandydatom to my dziekujemy????
Sławomir Kazimierz Szeliga
Sławomir Kazimierz Szeliga 7.05.2017, 22:51
Radni nie remontują dróg, tylko firmy drogowe. Przyszkolne ulice zostały przebudowane, a nie wyremontowane. Moje wystąpienia /zarówno interpelacje i zapytania, jak i wnioski obywatelskie/ w sprawie ulicy Kasztanowej, Jana III Sobieskiego oraz Stefana Batorego są udokumentowane w ewidencji Urzędu Miasta Inowrocławia i protokołach Rady Rodziców przy SP nr 11, której mam zaszczyt przewodniczyć. Zachęcam również do lektury materiałów archiwalnych na ten temat, zamieszczonych w lokalnych mediach...
Zarząd Osiedla Soln o
Zarząd Osiedla Soln o 16.05.2017, 20:58
W związku z wypowiedzią P, Sławomira Szeligi dotyczącą przebudowy ulic St. Batorego i Jana Sobieskiego pragniemy stwierdzić iż w/w nie brał udziału w pracach decyzyjnych ani opiniotwórtczych dotyczących tychże ulic. To radna P., Grażyna Dziubich wraz z Zarządem Osiedla Solno- NA LICZNE PROŚBY MIESZKAŃCÓW- opiniowała pozytywnie wnioski o zabezpieczenie srodków finansowych na budowę wspomnianhych ulic ( Uchwała 4/5 z 2015r,) . Również radna R.M. Miasta Inowrocław Grażyna Dziubich dnia 02.07.2015 r. złożyła na ręce Prezydenta Miasta Inowrocław interpelację o zabezpieczenie środków pieniężnych na remont obydwu ulic. Zarząd Osiedla Solno wielokrotnie organizował spotkania z mieszkańcami Osiedla w tym w/w ulic, a później przekazywał także ich prośby w trakcie prac remontowych. Z pełną stanowczością stwierdzamy, iż na ŻADNYM ETAPIE prac zwiazanych z przebudową ulic Batorego i Sobieskiego Pan Sł, Szeliga nie brał udziału ani osobiście ani też listownie. Pragniemy również nadmienić, że Pan Sł. Szeliga na przestrzeni ostatnich dwóch kadencji Zarządu Osiedla Solno mie brał udziału w zebraniach, nie wysłuchiwał problemów mieszkańców, zatem nie miał wpływu na przebieg remontu ul. Batorego i Sobieskiego
Sławomir Kazimierz Szeliga
Sławomir Kazimierz Szeliga 17.05.2017, 11:00
Moje wystąpienia w sprawie przyszkolnych ulic kieruję bezpośrednio do Prezydenta Miasta Inowrocławia, a nie do zarządu osiedla Solno. Zarząd osiedla nie jest ani organem, ani decyzyjnym. W odróżnieniu od zarządu osiedla ja nie odbieram zasług innym osobom, które starają się o zmianę oblicza osiedlowych ulic; w tym Pani Radnej.
Moje interwencje w przedmiotowej sprawie /"listowne" oraz bezpośrednio u Zastępcy Prezydenta odpowiedzialnego za inwestycje/ skutkowały dodatkowymi pracami w trakcie przebudowy ulic: Jana III Sobieskiego i Stefana Batorego, ważnymi dla społeczności szkolnej.
Z mojej inicjatywy jako Przewodniczącego Rady Rodziców, a nie zarządu osiedla, odbyło się spotkanie w sprawie bezpiecznej realizacji inwestycji na przyszkolnych ulicach. Moje zaproszenie przyjęli: Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, inspektor nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz dyrektor szkoły.
W odpowiedzi na prośbę mieszkańców oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły skierowałem również moje ostatnie pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie organizacji ruchu na ulicy Jana III Sobieskiego. Zachęcam do lektury odpowiedzi z ratusza /WDT-II.7223.2.18.2017 z 13 kwietnia br./, podpisanej przez Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Sławomir Kazimierz Szeliga
Sławomir Kazimierz Szeliga 17.05.2017, 07:35
W sprawie ulicy Kasztanowej skierowałem do Pana Prezydenta sporo interpelacji i zapytań. W odpowiedzi na jedną z nich z lutego 2014 roku można było przeczytać, iż „przebudowę ulicy zlecimy w najbliższych latach, gdy pozwoli na to sytuacja finansowa”.

Tymczasem zarząd osiedla Solno, za pośrednictwem swojego bloga /14 marca 2014 roku/, zapewniał mieszkańców, że ulica Kasztanowa „będzie remontowana w 2015 roku”.

W zestawieniu z cytowanym powyżej ratuszowym pismem ta informacja wydawała mi się nieco przedwczesna. Swoimi wątpliwościami podzieliłem się z czytelnikami mojego bloga /4 kwietnia 2014 roku/, dokonując wpisu opatrzonego tytułem: „Jesionowa – TAK, Kasztanowa - ?”.

W trakcie internetowej debaty Pani Radna - przewodnicząca zarządu osiedla Solno przekonywała internautów, iż „mamy zapewnienie, że zadanie to będzie realizowane w 2015 roku”.

W swoim komentarzu napisałem: „lepiej trochę poczekać, aby uniknąć rozczarowania… ja będę się cieszyć razem z mieszkańcami, gdy nowa Rada Miejska uchwali budżet na 2015 rok, w którym znajdzie się przebudowa ulicy Kasztanowej”.

Przed wyborami samorządowymi skierowałem do Pana Prezydenta następujące zapytanie: Czy przebudowa ulicy Kasztanowej znajduje się w wykazie inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji przez Miasto Inowrocław i zostały zapisane środki finansowe na ten cel w projekcie budżetu na 2015 rok?

W piśmie z 17 października 2014 roku poinformowano mnie ponownie, iż „Miasto posiada już dokumentację projektowo-kosztorysową”. Dodano również, że „projekt budżetu na 2015 rok jest w trakcie przygotowania – ostateczny termin opracowania to 15 listopada”.

Po wyborach nowa Rada Miejska uchwaliła budżet Miasta Inowrocławia na 2015 rok. Uchwałę przyjęto głosami koalicji rządzącej, której członkiem jest Pani Radna – przewodnicząca zarządu osiedla Solno. W tym dokumencie nie znalazła się przebudowa ulicy Kasztanowej wśród zaplanowanych do realizacji inwestycji drogowych.

Na początku 2015 roku, w ramach interwencji obywatelskiej, ponownie skierowałem do Pana Prezydenta moje wrześniowe zapytania. Ratuszowa odpowiedź zawierała następujące zdanie: „W chwili obecnej liczymy na możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwią realizację tego zadania”. Niestety brakowało informacji o prawdopodobnym terminie przebudowy drogi.

Na realizację „zapewnień” Pani Radnej oraz zarządu osiedla o wykonaniu tego zadania w 2015 roku użytkownicy drogi nie doczekali się.

W ramach konsultacji społecznych projektu budżetu miasta na 2016 rok złożyłem obywatelski wniosek w sprawie przebudowy ulicy Kasztanowej nawiązując do moich poprzednich wystąpień w tym temacie. Inwestycja została zrealizowana w 2016 roku!
krt
krt 7.05.2017, 14:16
JAk tak można?!?!?! Panie Szeliga!!!! Przecież remont dróg wokół SP 11, to jest praca Pani Radnej Grażyny Dziubich!!!
Jakie to wstrętne !

Pozostałe

Advertisement