Wtorek, 24.10.2017, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci w ramach kampanii „ Z sercem dla zwierząt”

  • 16.06.2017, 19:16 (aktualizacja 16.06.2017 19:20)
  • A.M.,KPP
Konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci w ramach kampanii „ Z sercem dla zwierząt”
W ramach społecznego programu edukacyjnego o tej właśnie nazwie, organizatorzy przedsięwzięcia: Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe oraz Młodzieżowy Dom Kultury ogłosili konkurs pt. „Wakacje ze zwierzętami”. Inicjatywa jest adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu inowrocławskiego. Regulamin trafił już do szkół.

Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt.  Wakacje nie zwalniają nas z opieki nad zwierzętami, które nie powinny być porzucane na czas urlopów, wręcz przeciwnie, bo wtedy właśnie dochodzą nowe obowiązki np. zapewnienie zwierzętom, także tym wolno żyjącym dostępu do większej ilości świeżej wody, zacienionego miejsca, świeżego powietrza, nie pozostawianie zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Zadaniem uczniów szkół podstawowych jest  samodzielne wykonanie  pracy plastycznej dowolna techniką w formacie A4 na temat: „Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje” lub jeśli dziecko nie ma własnego pupila: „Jakie zwierzaki spotkałem w czasie wakacji”. Zadaniem uczniów gimnazjów jest dostarczenie w formie elektronicznej fotografii na temat: „Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje” albo „W wakacje pomagam opiekować się zwierzakami”. W pracach należy wykazać relację, jaka łączy ich autorów ze zwierzętami, swoje zaangażowanie w opiekę nad zwierzęciem.

Regulamin trafił już do szkół. Wakacje uczestnicy zabawy mogą poświęcić na przygotowanie swoich prac.  Wstępnej weryfikacji dokona nauczyciel prowadzący konkurs i prześle do 20 września najciekawsze propozycje do Młodzieżowego Domu Kultury. Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych zostaną wybrani komisyjnie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 października. Laureaci otrzymają cenne nagrody. Zapraszamy !

Informacja opracowana na podstawie tekstu  Rzecznik Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

 

Wakacje ze zwierzętami

 Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  powiatu inowrocławskiego

ORGANIZATORZY:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W INOWROCŁAWIU

STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

MDK

SPOŁECZNY PROGRAM EDUKACYJNY: Z SERCEM DLA ZWIERZĄT

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawowym celem Konkursu jest: uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt, propagowanie praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania, właściwej opieki, zapobiegania aktom przemocy wobec nich oraz promowanie adopcji zwierząt ze schronisk.

Przed przystąpieniem do konkursu nauczyciel powinien przekazać dzieciom informacje na temat właściwej opieki nad zwierzętami w czasie lata. Wakacje nie zwalniają nas z opieki nad zwierzętami, które nie powinny być porzucane na czas urlopów, wręcz przeciwnie, dochodzą nowe obowiązki np. zapewnienie zwierzętom, także tym wolno żyjącym dostępu do większej ilości świeżej wody, zacienionego miejsca, świeżego powietrza, przestrzegania zasad np. nie zostawianie zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Zasady uczestnictwa

§ 2

Zadaniem uczniów szkół podstawowych  jest  samodzielne wykonanie  pracy plastycznej na temat :

„Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje”

 lub jeśli dziecko nie ma własnego pupila :

„ Jakie zwierzaki spotkałem w czasie wakacji”   

Zadaniem uczniów gimnazjów jest dostarczenie w formie elektronicznej fotografii na temat:

„Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje”

albo

 „W wakacje pomagam opiekować się zwierzakami”

Młodzież w pracach powinna wykazać relację, jaka łączy ich ze zwierzętami, swoje zaangażowanie w opiekę nad zwierzęciem.

Akces przystąpienia szkoły do konkursu należy zgłosić do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu do dnia 9 czerwca  2017r. mailem na adres: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl

lub          

pismem na adres:

w Inowrocławiu ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. W informacji proszę podać imię i nazwisko jednego nauczyciela, który będzie opiekunem konkursu wraz z telefonem kontaktowym.

§ 3

Nauczyciel – opiekun konkursu, który rozpropaguje konkurs wśród uczniów szkól podstawowych, dokona wstępnej weryfikacji prac. 30 najciekawszych, prace należy przekazać do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, w nieprzekraczalnym terminie do
20 września  2017 roku.

§ 4

Prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie techniką dowolną, na papierze: formatu A4

Każda praca winna być zaopatrzona w prawym dolnym rogu tylko pseudonimem autora. Do pracy na jej odwrocie należy dołączyć zaklejoną kopertę z pseudonimem autora, w której powinny się znaleźć dane personalne autora pracy: imię, nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

§ 5

Prace przekazane do Młodzieżowego Domu Kultury zostaną ocenione komisyjnie. Wyłonieni zostaną laureaci, którzy zaproszeni będą na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu w  4 października  2017 roku. Z prac, które zakwalifikują się do ścisłego finału wybrane zostaną
najlepsze, a wśród nich wybrani laureaci, którzy zostaną uhonorowani nagrodami.

§ 6.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na umieszczenie danych autora na materiałach promocyjnych, które mogą być rozdysponowywane na terenie naszego powiatu. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez organizatorów jako materiał promocyjny w ramach drukowanych np. folderów, plakatów, kalendarzy.

 

Życząc udanych pomysłów i dobrej zabawy wszystkim uczniom, zachęcamy do udziału w konkursie i zapewniamy,

że nagrody będą atrakcyjne w tym rower i tablet dla najlepszych!

 Organizatorzy

 

A.M.,KPP
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe

Advertisement